Nekotorye soobrazhenija o jazykax, orfografii i literature [Some thoughts on languages, orthography and literature]

Nekotorye soobrazhenija o jazykax, orfografii i literature [Some thoughts on languages, orthography and literature], in Respublika Abxazii [Republic of Abkhazia].